Sobota, 18 maja 2024

Czy powinienem rozważyć konsolidację pożyczek?

14 marca 2020

Konsolidacja kredytu jest wtedy, gdy używasz jednego większego kredytu do spłacenia kilku małych kredytów, aby połączyć wiele długów w jeden i jedną miesięczną spłatę. Celem konsolidacji pożyczki jest zazwyczaj uproszczenie zadłużenia lub uzyskanie korzystniejszych warunków pożyczki, które skutkują niższymi miesięcznymi spłatami, np. niższymi stopami procentowymi.1 2

Jeśli masz duże zadłużenie, konsolidacja kredytu może zaoferować rozwiązanie. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, co oferuje konsolidacja kredytów i jakie ryzyko wiąże się z nią przed zrolowaniem długów w jeden.

Pożyczki konsolidacyjne zabezpieczone i niezabezpieczone

Aby skonsolidować swoje pożyczki, musisz zaciągnąć pożyczkę na konsolidację zadłużenia, aby pomóc w ich spłacie.3 Istnieją dwa szerokie rodzaje pożyczek na konsolidację zadłużenia, które możesz zaciągnąć:4

  • Zabezpieczone: Ten rodzaj pożyczki wymaga pewnego rodzaju zabezpieczenia, jak np. twój dom. Pożyczkodawca może przejąć i sprzedać to zabezpieczenie, aby odzyskać pieniądze, które jesteś winien, jeśli nie spłacisz kredytu. Pożyczki zabezpieczone obejmują kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe i pożyczki samochodowe.5
  • Niezabezpieczona: Pożyczka niezabezpieczona, taka jak karta kredytowa, pożyczka studencka lub pożyczka z podpisem, nie wymaga żadnego zabezpieczenia. Ale może to być trudniejsze do uzyskania, ponieważ pożyczkodawcy uważają za ryzykowne, że nie mają żadnego zabezpieczenia na wypadek niespłacenia kredytu.

Zalety i wady konsolidacji kredytów

Chociaż pożyczka na konsolidację zadłużenia może skutkować korzystniejszymi warunkami kredytowania i łatwiejszymi płatnościami, to jednak może także pogorszyć sytuację finansową, jeśli nie będziesz ostrożny.

Korzyści z konsolidacji kredytu

Wiele osób rozważa konsolidację pożyczek ze względu na ich wyraźne korzyści:

  • Niższe lub stałe stopy procentowe: Możesz być w stanie zablokować pożyczkę z niższym oprocentowaniem niż stare oferowane przez Ciebie pożyczki, co często spowoduje obniżenie opłat odsetkowych w całym okresie trwania pożyczki. Możesz też zmienić stopę procentową na stałą, co daje bardziej przewidywalne miesięczne płatności.4 Ta strategia może być szczególnie dobrym rozwiązaniem, jeśli stopy procentowe są teraz niskie, ale oczekuje się ich wzrostu.
  • Przedłużony okres kredytowania: Być może uda Ci się wydłużyć okres, w którym spłacasz kredyt, co może stworzyć w Twoim budżecie miejsce na inne istotne wydatki.
  • Niższe płatności miesięczne: Obydwie powyższe zmiany w warunkach kredytu mogą skutkować niższymi miesięcznymi spłatami niż istniejące łączne spłaty kredytu.

Ryzyko związane z konsolidacją pożyczek

Istnieje kilka godnych uwagi wad, o których należy pamiętać przed zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego:

  • Utrata zabezpieczenia: Zabezpieczona pożyczka jest ryzykowna, ponieważ jest powiązana z większym majątkiem, takim jak samochód czy dom. Ryzykujesz utratę tego majątku, jeśli nie spłacisz kredytu.5
  • Wyższe stopy procentowe lub dożywotnie koszty oprocentowania: Możesz nie kwalifikować się do konsolidacji pożyczek, co może skutkować nową pożyczką z takim samym lub potencjalnie wyższym oprocentowaniem niż to, które otrzymujesz od bieżących pożyczek. Nawet jeśli zabezpieczysz niższe oprocentowanie, prawdopodobnie będziesz płacił więcej kosztów finansowych przez cały okres kredytowania, jeśli przedłużysz okres kredytowania.4
  • Opłaty: Za zbyt wczesną spłatę starych kredytów mogą być pobierane opłaty za złożenie wniosku o pożyczkę oraz opłaty za złożenie wniosku o pożyczkę wraz z opłatami za przedterminową spłatę. Koszty te mogą pochłonąć i potencjalnie przekroczyć oszczędności związane z konsolidacją kredytu.

Czy skonsolidować pożyczkę

Twoja decyzja powinna sprowadzać się do rodzaju kredytu, który planujesz skonsolidować oraz rodzaju kredytu, który zamierzasz wykorzystać do konsolidacji swoich długów.

Konsolidacja kredytów studenckich

Jednym z powszechnych rodzajów konsolidacji kredytów jest konsolidacja kredytów studenckich. Ten rodzaj konsolidacji kredytów jest korzystny, ponieważ zazwyczaj zaciągasz niezabezpieczoną pożyczkę, która nie wymaga od Ciebie wystawiania lub potencjalnie stratnego zabezpieczenia. Ponadto, z konsolidacją zadłużenia wiąże się wiele korzyści.

Możesz przejść od pożyczki o zmiennym oprocentowaniu do pożyczki studenckiej o stałym oprocentowaniu, co może skutkować bardziej przewidywalnymi miesięcznymi płatnościami.6

Masz również możliwość przedłużenia okresu kredytowania i tym samym obniżenia miesięcznych płatności. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, zdajesz sobie sprawę, że zwiększy to wysokość odsetek, które płacisz przez cały okres kredytowania, ponieważ będziesz spłacać pożyczkę przez dłuższy okres (potencjalnie do 30 lat).

Jeśli zdecydujesz się skonsolidować swoje federalne pożyczki studenckie, rozważ to za pośrednictwem rządu federalnego, a nie za pośrednictwem prywatnego kredytodawcy, takiego jak bank czy unia kredytowa. Oto dlaczego: Jeśli skonsolidujesz się z prywatną pożyczką, stracisz ochronę konsumenta związaną z pożyczkami federalnymi i nie będziesz się kwalifikował do planów spłat uzależnionych od dochodów lub programów umarzania długów z tytułu kredytów studenckich. 7

Inne rodzaje pożyczek

Można również konsolidować karty kredytowe, pożyczki samochodowe lub pożyczki z podpisem, przy czym ten ostatni jest rodzajem pożyczki, do którego można się zakwalifikować, dostarczając pożyczkodawcy swoje dochody, historię kredytową i podpis.8

Ale przed konsolidacją tego typu kredytów, szczególnie dużych kredytów, zastanów się, co masz do zyskania lub stracenia z konsolidacji kredytów. Jeśli masz wiele długów z tytułu kart kredytowych, na przykład, konsolidacja pozwala na przejście od płacenia kilku emitentów do tylko jednego emitenta z jedną miesięczną spłatą.

Ponadto, jeśli korzystasz z niezabezpieczonej pożyczki, takiej jak pożyczka z podpisem, aby skonsolidować zadłużenie, nie musisz używać lub potencjalnie tracić zabezpieczeń, co sprawia, że konsolidacja pożyczki jest mniej ryzykowna dla Ciebie, nawet jeśli są one bardziej ryzykowne dla pożyczkodawcy.5 Jednakże, możesz nadal płacić opłaty, zranić swój kredyt, a nawet stanąć w obliczu problemów prawnych z pożyczkodawcą, jeśli nie spłacisz należności.4

W przeciwieństwie do tego, jeśli użyjesz zabezpieczonego kredytu do konsolidacji wielu kredytów samochodowych lub nawet do konsolidacji niezabezpieczonego długu, takiego jak zadłużenie z tytułu karty kredytowej, ryzykujesz utratę zabezpieczenia, które musiałeś postawić, aby uzyskać ten kredyt. Możesz nawet stracić swój dom.

Ważne jest, aby ocenić to ryzyko dla Twojej nieruchomości w świetle potencjalnych korzyści z konsolidacji kredytu. Jeśli spodziewają się Państwo osiągnąć znaczne oszczędności w czasie dzięki konsolidacji i są stabilni finansowo, ryzyko niewypłacalności i utraty zabezpieczeń może być dla Państwa niższe. Jeśli jednak nie jesteś skłonny podjąć tego ryzyka, być może zechcesz skonsolidować kredyt niezabezpieczony (jeśli możesz się do niego zakwalifikować), a nawet zrezygnować z konsolidacji kredytu.

Ustalenie Twojego zachowania w zakresie wydatków

To, czego większość ludzi nie bierze pod uwagę przy konsolidacji kredytów, to fakt, że nie rozwiązuje ona problematycznych nawyków wydatkowych, które mogły doprowadzić do zadłużenia. W rzeczywistości, jeśli po zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego wydasz lekkomyślnie, możesz zwiększyć zadłużenie na karcie kredytowej, co utrudniłoby spłatę kredytu konsolidacyjnego i zniweczyło jego zalety.4

Ważne jest, aby zająć się tymi problemami, aby zmienić swoją sytuację finansową, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na konsolidację kredytów, czy też nie. Pierwszym krokiem jest ustalenie budżetu i trzymanie się go, aby zatrzymać nadmierne wydatki. Tylko wtedy będziesz w stanie zmaksymalizować korzyści z konsolidacji kredytowej.

Podsumowanie

Chociaż konsolidacja kredytów może być mądrym posunięciem, to jednak jest ona korzystna długoterminowo tylko wtedy, gdy wybierzesz kredyt na korzystnych warunkach, unikasz kredytów, które wiążą się z nadmiernym ryzykiem i zmieniasz swoje przyzwyczajenia tak, aby nie narastał dług.

Jeśli zdecydujesz się na kredyt konsolidacyjny, zapoznaj się z obsługą kredytu i dokładnie zapoznaj się z warunkami kredytowymi przed podpisaniem umowy.

Jeśli zdecydujesz się nie konsolidować swoich kredytów, wiedz, że istnieją alternatywne sposoby zarządzania długiem, takie jak uzyskanie karty kredytowej do transferu salda lub współpraca z agencją doradztwa kredytowego non-profit w celu opracowania planu zarządzania długiem.