Sobota, 20 lipca 2024

Cena złota i srebra - co warto wiedzieć?

20 maja 2022

Historyczne notowania kruszcu potwierdzają dużą zbieżność w ruchach cen srebra i złota. Ich wzajemna relacja zmieniła się diametralnie w ciągu ostatnich 50 lat.

Wskaźnik Złoto/Srebro jest miarą względnej wartości złota i srebra. Może być wykorzystywany jako pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Stosunek złota do srebra jest wypadkową pieniędzy napływających na rynki złota i srebra oraz popytu i podaży na każdy z tych metali. Zobaczmy, jak zmieniała się relacja między srebrem a złotem na przestrzeni czasu, począwszy od 1971 roku. Od demontażu systemu z Bretton Woods do roku 2020.

Pod koniec ubiegłego roku cena złota osiągnęła 1900 dolarów amerykańskich za uncję, czyli 50 razy więcej niż w 1971 roku. Ceny srebra wzrosły w tym czasie 16-krotnie i na koniec ubiegłego roku wynosiły 26,4 USD/oz. W ciągu ostatnich 50 lat stosunek ceny złota do ceny srebra wahał się między 17 a 124. Średnio wynosił około 60. W 32% przypadków odnotowano wartości poniżej 40, a w 11% - powyżej 80.

W pierwszym kwartale 1980 r. najniższy stosunek złota do srebra w historii wynosił 1. Oba metale były wówczas droższe - cena złota osiągnęła rekordowy poziom 850 dolarów, głównie z powodu wysokiej inflacji w USA, rewolucji w Iranie oraz pogorszenia stosunków politycznych między supermocarstwami po interwencji w Afganistanie.

sztabki

Manipulacje giełdowe dokonywane przez braci Hunt spowodowały powstanie bańki na rynku srebra. W styczniu kontrakty terminowe na srebro osiągnęły cenę 48 dolarów za uncję, co oznaczało dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Doprowadziło to do spadku wskaźnika złoto/srebro do poziomu 17. 

W marcu 2020 r. cena srebra spadła do najniższego poziomu od ponad dekady z powodu pandemii wirusa Covid-19. Procentowa korekta cen złota była jednak znacznie mniejsza. W rezultacie cena złota była 124 razy wyższa niż cena srebra. W ciągu następnych miesięcy ceny zarówno kruszcu, jak i srebra rosły. Ceny srebra rosły jednak szybciej niż ceny złota, co doprowadziło do spadku wskaźnika złoto/srebro. W sierpniu cena złota osiągnęła rekordowo wysoki poziom 2075 USD/oz. W kolejnych miesiącach ceny obu metali uległy korekcie i pod koniec ubiegłego roku ich stosunek wynosił 70. Dowiedz się więcej na: http://zlotowcenie.pl/

Przemysł jest źródłem największego popytu na srebro. Odpowiadał on za połowę całkowitego popytu na srebro w drugiej dekadzie. Mniejszy udział w popycie miały natomiast inwestycje, które stanowiły 25%. Popyt na złoto jest generowany przede wszystkim przez jubilerów, co stanowi średnio 50%, oraz przez inwestycje, co stanowi średnio 35%. Na przemysł przypada 10% popytu.

Mimo że każdy z kruszców ma inną strukturę popytu, ich notowania są ze sobą silnie powiązane. Według analizy statystycznej, współczynnik korelacji pomiędzy zmianami cen srebra i złota wynosi 0,7. Zmienność cen srebra jest wyższa niż złota. Srebro jest również uważane za bezpieczne aktywo w czasie kryzysu, co sprzyja popytowi.

Stosunek zawartości srebra do złota w skorupie ziemskiej może wynosić 16. W ciągu ostatnich 10 lat stosunek rocznej produkcji srebra do produkcji złota wynosił 9,3. Nie oznacza to jednak, że stosunek rocznej produkcji srebra do produkcji złota powinien wynosić 9. Około 75% srebra pochodzi z wydobycia rud innych metali, np. miedzi. Przykładem jest KGHM Polska Miedź. W 2019 roku wyprodukowano 1 417 ton srebra. Stawia to naszą miedziową spółkę na drugim miejscu w tej kategorii.

Analiza relacji cen złota i srebra może pomóc w określeniu, który metal jest niedowartościowany względem drugiego. Spadek wskaźnika złoto/srebro poniżej 40% lub wzrost powyżej 80 może być uznany za sygnał sprzedaży jednego z metali.