Środa, 24 kwietnia 2024

Jak obliczyć własną opłatę finansową

19 marca 2020

Za każdym razem, gdy posiadasz przy sobie saldo karty kredytowej po upływie okresu karencji (jeśli je posiadasz), otrzymasz odsetki w formie opłaty finansowej.1 Na szczęście, wyciąg z rachunku karty kredytowej zawsze będzie zawierał opłatę finansową, gdy zostanie ona naliczona, więc nie ma potrzeby samodzielnego jej naliczania.2 Ale wiedza na temat samodzielnej kalkulacji może okazać się przydatna, jeśli chcesz wiedzieć, jakiej opłaty finansowej należy się spodziewać w przypadku określonego salda karty kredytowej lub chcesz sprawdzić, czy opłata finansowa została naliczona prawidłowo.

Możesz obliczyć opłaty finansowe, o ile znasz trzy liczby związane z kontem karty kredytowej: saldo karty kredytowej (lub kredytu), APR i długość cyklu rozliczeniowego.3

Obliczanie opłat finansowych na prostej drodze

Najprostszym sposobem na obliczenie opłaty finansowej jest:

saldo X stawka miesięczna

Dla tego przykładu, powiemy, że każdy cykl rozliczeniowy trwa miesiąc (więc jest 12 cykli rozliczeniowych w roku) i że masz saldo karty kredytowej 500 USD z 18% APR. Po pierwsze, oblicz ratę okresową dzieląc APR przez liczbę cykli bilingowych w roku, która w naszym przykładzie wynosi 12. Pamiętaj, aby przeliczyć wartości procentowe na dziesiętne. Kurs okresowy wynosi:

.18 / 12 = 0,015 lub 1,5%.

Miesięczna opłata finansowa jest:

500 X .015 = $7.50

Obliczanie krótszych cykli bilingowych

W przypadku większości kart kredytowych, cykl rozliczeniowy jest krótszy niż miesiąc, na przykład 23 lub 25 dni.4 Jeśli liczba dni w cyklu rozliczeniowym jest krótsza niż jeden miesiąc, oblicz opłatę finansową w ten sposób:

bilans X APR X dni w cyklu rozliczeniowym / 365

Przykład: Jeśli cykl rozliczeniowy wynosi 25 dni, to opłata finansowa za ten okres rozliczeniowy będzie wynosić:

500 x .018 X 25 / 365 = 6,16 USD

Możesz zauważyć, że w tym przykładzie opłata finansowa jest niższa, mimo że saldo i stopa procentowa są takie same. To dlatego, że płacisz odsetki za mniej dni, 25 vs. 31. Całkowite roczne opłaty finansowe płacone na Twoim koncie byłyby mniej więcej takie same.

Zmiany w metodach obliczania opłaty finansowej dla wystawcy karty kredytowej

Dotychczasowe przykłady są prostymi sposobami na obliczenie opłaty finansowej, ale nadal mogą nie odzwierciedlać opłaty finansowej, którą widzisz na swoim rachunku. Dzieje się tak dlatego, że Twój kredytodawca użyje jednej z pięciu metod obliczania opłaty finansowej, która uwzględnia transakcje dokonane na Twojej karcie kredytowej w bieżącym lub poprzednim cyklu rozliczeniowym.

Sprawdź umowę karty kredytowej lub kopię wyciągu z karty kredytowej, aby ustalić, w jaki sposób obliczana jest opłata finansowa i czy nowe zakupy są uwzględniane przy obliczaniu salda.

Łatwiej jest obliczyć bilans końcowy i poprzednie metody bilansowania. Obciążenie finansowe jest obliczane na podstawie salda na koniec lub początek cyklu rozliczeniowego.5

Metoda skorygowanego salda jest nieco bardziej skomplikowana; bierze pod uwagę saldo na początku cyklu rozliczeniowego i odejmuje płatności dokonane w trakcie cyklu.6

Metoda salda dziennego sumuje Twoje obciążenie finansowe za każdy dzień miesiąca. Aby dokonać tego obliczenia samodzielnie, musisz znać dokładne saldo karty kredytowej każdego dnia cyklu rozliczeniowego. Następnie pomnóż saldo każdego dnia przez stopę dzienną (APR/365). Zsumuj dzienne obciążenie finansowe, aby uzyskać miesięczne obciążenie finansowe.

Emitenci kart kredytowych najczęściej stosują metodę średniego dziennego salda, która jest podobna do metody dziennego salda.7 Różnica polega na tym, że najpierw uśrednia się saldo każdego dnia, a następnie oblicza się na tej podstawie średnią opłatę finansową. Aby dokonać tych obliczeń samodzielnie, należy znać stan konta karty kredytowej na koniec każdego dnia. Zsumuj saldo każdego dnia, a następnie podziel je przez liczbę dni w cyklu rozliczeniowym. Następnie pomnóż tę liczbę przez APR i liczbę dni w cyklu rozliczeniowym. Podziel wynik przez 365.