Środa, 24 kwietnia 2024

Jak uniknąć obciążeń finansowych związanych z kartami kredytowymi

27 kwietnia 2020

Karty kredytowe pozwalają na dokonywanie zakupów dzisiaj i płacenie za nie później. Ale wygoda płacenia z biegiem czasu może wiązać się z kosztami. Jeśli spłata salda zajmie Ci więcej niż kilka tygodni, zapłacisz opłatę w formie opłaty finansowej, zwiększając koszt posiadania karty kredytowej.1 Im dłużej zajmie Ci spłatę salda, tym więcej będziesz musiał zapłacić w formie opłaty finansowej. Można uniknąć opłat finansowych na prawie wszystkich kartach kredytowych, ale wszystko zależy od czasu i kwoty płatności kartą kredytową.

Jak uniknąć opłaty finansowej

Ponieważ opłaty finansowe są sposobem naliczania przez wystawcę karty kredytowej opłat za posiadanie salda, prostym sposobem na uniknięcie opłat finansowych jest płacenie co miesiąc pełnego salda.1

Oto jak to działa.

Twoja karta kredytowa ma okres karencji - zazwyczaj od 21 do 25 dni po zakończeniu cyklu rozliczeniowego - który jest Twoją szansą na zapłacenie pełnego salda karty kredytowej i uniknięcie opłat finansowych. 2

Musisz zapłacić saldo wymienione na wyciągu z karty kredytowej, aby uniknąć naliczenia opłaty finansowej na następnym wyciągu. Jeśli zapłacisz tylko część swojego salda, na następnym wyciągu z rachunku zostanie dodana opłata finansowa w oparciu o niezapłacone saldo i wszelkie nowe zakupy, których dokonasz.

Jak stawki promocyjne wpływają na opłaty finansowe

Niektóre karty kredytowe oferują zerową procentową wstępną stopę procentową, aby zachęcić nowych klientów, którzy chcą uniknąć odsetek od nowego zakupu lub wysokiego salda oprocentowania z innej karty kredytowej. W okresie promocyjnym na ogół nie pobiera się opłat finansowych od sald promocyjnych, nawet jeśli nie spłaci się ich w całości. Jednak po zakończeniu okresu promocyjnego, każde pozostałe saldo zacznie naliczać opłaty finansowe w normalnej APR.

Promocja oprocentowania odroczonego jest często promowana podobnie jak w przypadku przelewów na saldo zerowe, ale są one nieco inne. Promocja odroczonych odsetek spowoduje wsteczne naliczenie odsetek od salda - oceni pełną opłatę finansową od początku okresu promocyjnego - jeśli nie spłacisz salda do końca okresu promocyjnego.

Opłaty finansowe, których nie można uniknąć

Zazwyczaj dostajesz okres karencji tylko wtedy, gdy Twoje poprzednie saldo zostało zapłacone w całości i rozpocząłeś cykl rozliczeniowy z zerowym saldem. Rozpoczęcie cyklu rozliczeniowego z saldem pozostawia cię podatny na opłaty finansowe na niezapłacone saldo i wszelkie nowe zakupy, które robisz. Będziesz musiał sprowadzić swoje saldo do $0 zanim okres karencji zacznie obowiązywać ponownie.2

Niestety, może nie być w stanie uniknąć opłat finansowych na wszystkich rodzajach sald. Z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązuje promocyjna stopa procentowa, przelewy salda i zaliczki gotówkowe zazwyczaj nie mają okresu karencji.6 Jeśli chodzi o te rodzaje sald, jedynym sposobem na uniknięcie opłat finansowych jest trzymanie się z dala od tych transakcji całkowicie.