Środa, 24 kwietnia 2024

Jak wybrać najlepsze rachunki bankowe dla swoich potrzeb bankowych?

19 lutego 2020

W większości obszarów miejskich i podmiejskich, na każdym rogu i w każdym centrum handlowym znajduje się często bank. Nawet małe miasta często mogą pochwalić się wieloma instytucjami bankowymi.

Tak więc, to może być mylące wiedzieć, gdzie do banku i jak uzyskać jak najwięcej dla swoich pieniędzy, gdy istnieje tak wiele opcji do wyboru. Oto główne rodzaje instytucji bankowych - i mocne strony każdego rodzaju instytucji - tak abyś mógł wybrać najlepsze konta bankowe dla swojej konkretnej sytuacji.

Banki komercyjne

Zazwyczaj, gdy wyobrażasz sobie bank w swojej głowie, prawdopodobnie myślisz o banku komercyjnym. Są to banki takie jak PNC, 5th Third, i TD Bank. Do tej kategorii zaliczają się również banki wspólnotowe, podobnie jak większość banków internetowych.

Banki komercyjne zazwyczaj oferują szeroką gamę produktów, w tym konta czekowe i oszczędnościowe, płyty CD i kredyty hipoteczne. Banki komercyjne mogą się znacznie różnić pod względem struktury opłat i wysokości płaconych odsetek.

Większość dużych regionalnych i krajowych banków, które mają fizyczne lokalizacje, nie może pobić odsetek i niskich opłat w bankach internetowych, ale często oferują więcej wygody w postaci wielu fizycznych oddziałów i markowych bankomatów.

Banki internetowe

Banki internetowe są stosunkowo nowym zjawiskiem. Należą one do kategorii banków komercyjnych, ale nie mają fizycznej lokalizacji.

Wiele osób postrzega banki internetowe jako najlepsze konta bankowe, ponieważ zapewniają one zazwyczaj znacznie wyższe oprocentowanie oszczędności, rachunków czekowych, rynków pieniężnych i płyt CD.

Banki wspólnotowe

Banki wspólnotowe działają również pod egidą banków komercyjnych, ale zazwyczaj koncentrują się bardziej lokalnie w społecznościach, którym służą.

Ogólnie rzecz biorąc, banki wspólnotowe konkurują z krajowymi bankami ceglanymi i hipotecznymi pod względem stóp procentowych i opłat, ale nie są tak konkurencyjne jak banki działające tylko w Internecie.

Banki społecznościowe są najlepszymi kontami bankowymi dla osób, które chcą wspierać swoją lokalną społeczność i chcą, aby personel bankowy poświęcił czas na ich poznanie. Często nie mają one tak rozbudowanych sieci bankomatów jak banki krajowe czy banki działające tylko w Internecie.

Thrifts

Oszczędność zazwyczaj koncentruje się głównie na kredytach hipotecznych i kontach oszczędnościowych, choć nie są one do nich ograniczone. Oszczędności są mniej powszechne niż w przypadku innych rodzajów instytucji bankowych. Do tej kategorii zaliczają się kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kasy oszczędnościowe i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Oszczędności to najlepsze konta bankowe dla osób, które chcą mieć lokalne doświadczenie i nie potrzebują szerokiego wachlarza usług bankowych.

Oszczędności i pożyczki

Oszczędności i pożyczki są bardzo podobne do usług świadczonych przez banki komercyjne. Większość oszczędności czasu i pożyczek kładzie duży nacisk na kredyty hipoteczne i oferuje spersonalizowane podejście. Oszczędności i kredyty są często lokalnie posiadane i obsługiwane, a pozostało ich niewiele.

Unie kredytowe

Unie kredytowe oferują takie same usługi jak banki komercyjne, ale zawsze są one nienastawione na zysk i założone jako spółdzielnia wśród członków, co oznacza, że często mają niższe opłaty i lepsze stopy procentowe niż duże banki komercyjne.

Zazwyczaj, aby przystąpić do unii kredytowej musisz być członkiem określonej organizacji, na przykład wojskowej lub mieszkać w określonych granicach geograficznych.

Niektóre przykłady najlepszych unii kredytowych to Alliant Credit Union, Pentagon Federal Credit Union, Langley Federal Credit Union i Navy Federal Credit Union.

Unie kredytowe to dobry wybór, jeśli nie potrzebujesz krajowej sieci banków i szukasz wyższego niż średnie oprocentowania oraz niższych niż średnie opłat.

Końcowe refleksje na temat Najlepszych Sposobów na Bank

Znalezienie najlepszego konta bankowego dla Ciebie zależy od tego, czego szukasz w instytucji bankowej. Jeśli chcesz mieć osobisty kontakt, dobrym wyborem są unia kredytowa, oszczędności i pożyczki, oszczędności i banki komunalne. Jeśli szukasz wygody, to duże krajowe banki komercyjne mogą lepiej służyć Twoim potrzebom. A jeśli szukasz najlepszych stóp procentowych, to banki internetowe są trudne do pobicia.