Środa, 24 kwietnia 2024

Metoda obliczania opłat finansowych za saldo dzienne

14 kwietnia 2020

Wydawcy kart kredytowych mogą skorzystać z jednej z kilku metod obliczania miesięcznych opłat finansowych. Jedną z nich może być metoda salda dziennego.

Dzienna metoda naliczania opłat finansowych wykorzystuje rzeczywiste saldo w każdym dniu cyklu rozliczeniowego, a nie średnie saldo w całym cyklu rozliczeniowym. Opłaty finansowe są obliczane poprzez zsumowanie salda każdego dnia pomnożonego przez dzienną stopę procentową, która wynosi 1/365 twojego APR. Inaczej mówiąc, stawka dzienna to Twoja APR podzielona przez 365.

Przykład .

Oto przykład, w jaki sposób opłata finansowa zostanie obliczona przy użyciu metody salda dziennego. Dla uproszczenia, ten przykład zakłada, że każdego dnia w cyklu rozliczeniowym masz takie samo saldo.

 • APR = 14%
 • stawka dzienna = .0385%
 • dni w cyklu rozliczeniowym = 30
 • dzienne saldo = 1000 dolarów
 • Opłata finansowa = (Saldo z dnia 1. * stawka dzienna) + ... + (saldo dnia 30. * stawka dzienna)
  = ($1000 *.000385) + ... + ($1000 * .00385)
  = $11.55

Wpływ płatności

W przypadku metody salda dziennego, czas płatności i opłat ma wpływ na wysokość opłaty finansowej.
Weź pod uwagę te same APR, dzienną datę i dni w cyklu rozliczeniowym, co powyżej.

Jeśli dokonasz płatności w wysokości 100 dolarów w piątym dniu cyklu rozliczeniowego, twoja opłata finansowa wyniesie 10,55 dolarów. Jeśli jednak dokonasz płatności w wysokości 100 dolarów w 25. dniu cyklu rozliczeniowego, Twoja opłata finansowa wyniesie 11,32 dolarów.

Dokonanie płatności na wczesnym etapie cyklu rozliczeniowego oznacza, że masz niższe saldo na więcej dni w cyklu rozliczeniowym. Skutkuje to niższym obciążeniem finansowym w takiej sytuacji.

Powiedzmy, że dokonujesz płatności (100$) i opłaty (75$) w tym samym cyklu rozliczeniowym. Spójrz na to, jak czas każdego z nich wpływa na Twoją opłatę finansową:

 • Płatność w dniu 5, opłata w dniu 25, opłata finansowa = 10,69 dolarów.
 • Płatność 5., opłata 6., opłata finansowa = 11,27 USD
 • Płatność 25. dnia, opłata 5. dnia, opłata finansowa = 12.11 USD
 • Płatność 24., opłata 25., opłata finansowa = $11.46

Widzisz, dokonując płatności wcześnie w cyklu rozliczeniowym i opłaty później w cyklu rozliczeniowym skutkuje niższą opłatą finansową, gdy karta kredytowa używa metody salda dziennego do obliczenia opłat finansowych. Dokonanie płatności na wczesnym etapie cyklu rozliczeniowego, a płatność na późniejszym etapie cyklu rozliczeniowego skutkuje najwyższym obciążeniem finansowym.

Śledzenie terminów płatności i opłat byłoby ważne, gdybyś chciał zmniejszyć kwotę odsetek płaconych na koncie karty kredytowej (wtedy znów możesz wyeliminować opłaty finansowe, płacąc co miesiąc w całości swoje saldo).

Jeśli chcesz nadążać za dniami w cyklu rozliczeniowym, musisz wiedzieć, kiedy rozpoczyna się cykl rozliczeniowy i ile dni w nim się rozpoczyna. Informacje te można znaleźć na wyciągu z karty kredytowej.

Pamiętaj, że dzień w Twoim cyklu rozliczeniowym może nie pokrywać się z dniem miesiąca kalendarzowego. Dzieje się tak dlatego, że cykle rozliczeniowe niekoniecznie rozpoczynają się pierwszego dnia miesiąca i ponieważ cykle rozliczeniowe są zazwyczaj krótsze niż jeden miesiąc.