Środa, 24 kwietnia 2024

Obliczanie średniej dziennej opłaty finansowej od salda bilansu

15 marca 2020

Metoda średniego dziennego salda jest jednym ze sposobów, w jaki wystawca karty kredytowej może obliczyć opłaty finansowe na Twojej karcie kredytowej. Opłaty finansowe to sposób, w jaki wystawca Twojej karty kredytowej nalicza odsetki od sald, które posiadasz po upływie okresu karencji. Płacenie opłat finansowych zwiększa koszt zadłużenia na karcie kredytowej ponad pierwotną cenę zakupu.

Wiedza o tym, jak wystawca Twojej karty kredytowej oblicza obciążenie finansowe, może pomóc Ci oszacować kwotę odsetek, które zapłacisz, jeśli nie spłacisz w całości swojego salda. Możesz sprawdzić rozliczenie twojej karty kredytowej lub zadzwonić do wystawcy karty kredytowej, aby dowiedzieć się, czy wystawca karty kredytowej używa metody średniego dziennego salda do obliczania opłat finansowych.

Metoda średniego dziennego salda korzysta z salda Twojego konta podczas cyklu rozliczeniowego pomnożonego przez APR dla tego salda. Metoda średniego dziennego salda może być tańsza w porównaniu z niektórymi innymi metodami obliczania opłat finansowych.1 Średnie dzienne saldo jest sumą salda na każdy dzień rozliczeniowy podzieloną przez liczbę dni w cyklu rozliczeniowym.2

Oto obliczenie dla metody średniej dziennej równowagi:

Średnie dzienne saldo x APR x dni w cyklu rozliczeniowym / 365

Obliczanie Średniego Dziennego Salda

Jeśli chcesz obliczyć własne obciążenie finansowe, musisz znać stan swojej karty kredytowej na każdy dzień cyklu rozliczeniowego. Podczas gdy na wyciągu z karty kredytowej nie będzie wyszczególnione saldo karty kredytowej każdego dnia, możesz skorzystać z wyciągu (lub internetowego dziennika transakcji), aby ustalić saldo. Zacznij od salda na początku cyklu rozliczeniowego. Następnie dodaj lub odejmij od salda każdego dnia, kiedy masz nową transakcję.

Powiedzmy, że twoja APR wynosi 12%, a cykl rozliczeniowy wynosi 25 dni.

Zacząłeś cykl rozliczeniowy od salda 100 dolarów. W 4. dniu dokonałeś zakupu za 100 dolarów. W 21. dniu na Twoje konto wpłynęła płatność w wysokości 25 dolarów. Twoje dzienne saldo za każdy dzień w cyklu rozliczeniowym będzie:

Dni 1-3: $100
Dni 4-20: 200 USD (100 USD zakupu)
Dni 21-25: 175 dolarów (kredyt w wysokości 25 dolarów)

Aby obliczyć Twoje średnie dzienne saldo, musisz zsumować saldo z każdego dnia w cyklu rozliczeniowym (nawet tego dnia, w którym Twoje saldo się nie zmieniło) i podzielić sumę przez liczbę dni w cyklu.

(Dzień 1 Saldo + Dzień 2 Saldo + Dzień 3 Saldo...) / liczba dni w cyklu rozliczeniowym

([$100 x 3 dni] + [$200 x 17 dni] + [$175 x 5 dni]) = $4,575

$4,575 / 25 dni = $183

Obliczanie średniej dziennej opłaty finansowej za saldo.

Obliczenie średniego bilansu dziennego jest najtrudniejszą częścią. Stamtąd wystarczy pomnożyć APR swojej karty kredytowej i liczbę dni w cyklu rozliczeniowym, aby obliczyć obciążenie finansowe.

W oparciu o wyżej wymienione szczegóły, twoja opłata finansowa przy zastosowaniu metody średniego dziennego salda będzie wynosić:

$183 x .12 x 25 / 365 = $1.50

Jeśli nadal będziesz dokonywał minimalnych płatności i nie będziesz miał żadnych dodatkowych opłat na tym koncie, zapłacisz $18 w opłatach finansowych w ciągu roku.

Dlaczego cykl rozliczeniowy ma znaczenie?

Firmy obsługujące karty kredytowe podają swoje oprocentowanie w postaci rocznej stopy procentowej, czyli APR, aby ułatwić porównywanie różnych kart kredytowych i pożyczek.3 Nie pobiera się jednak odsetek w skali roku.4 Odsetki naliczane są okresowo w zależności od cyklu rozliczeniowego. Włączenie cyklu rozliczeniowego do kalkulacji opłat finansowych gwarantuje, że odsetki są naliczane tylko za ten konkretny okres czasu.

Salda z różnymi APR-ami

Jeśli posiadasz salda z różnymi APR-ami na swojej karcie kredytowej, opłata finansowa za te salda jest obliczana oddzielnie. Na przykład, jeśli posiadasz na karcie kredytowej wszystkie te środki, będziesz musiał zapłacić za zakupy, za przelewy i za zaliczki gotówkowe.4 Tak więc, jeśli obliczasz własną opłatę finansową, musisz obliczyć średnie dzienne saldo dla każdego z nich oddzielnie.