Sobota, 22 czerwca 2024

Opłata finansowa Definicja

24 kwietnia 2020

Jedną z zalet posiadania karty kredytowej jest to, że nie musisz co miesiąc spłacać swojego salda w całości, ale poświęcenie czasu ma swoją cenę. Jeśli zwlekasz ze spłatą salda karty kredytowej, wystawca naliczy opłatę na Twoje konto dla wygody nie spłacania salda od razu, ale dla zaoszczędzenia czasu. Opłata ta nazywana jest opłatą finansową i obliczana jest na podstawie kwoty odsetek, które jesteś winien z tytułu zadłużenia (pieniędzy, które pożyczyłeś i jeszcze nie spłaciłeś).

W 2019 roku zadłużenie Amerykanów wynosiło 14,15 bilionów dolarów, co stanowi wzrost o 26,8% w porównaniu z rokiem 2013. Prawie 4,7% zadłużenia pozostającego do spłaty było na jakimś etapie przestępczości i 669 mld dolarów długu, który jest przestępcą, 444 mld dolarów jest poważnie przestępcą, co najmniej 90 dni późno.1

Przy tego typu numerach, konsumenci muszą być świadomi opłat finansowych, które mogą mieć zastosowanie do każdego salda przeniesionego poza wyznaczony przez posiadacza karty okres karencji. Można uniknąć takich opłat, a także uniknąć bycia przestępcą, płacąc rachunek na czas i w pełnej wysokości każdego miesiąca.

Kiedy dokonuje się oceny opłat finansowych?

Wydawca Twojej karty kredytowej będzie wysyłał Ci rachunek za Twoje opłaty co 24 do 29 dni w zależności od Twojego konkretnego cyklu rozliczeniowego. W ostatnim dniu tego cyklu wystawca Twojej karty kredytowej bierze pod uwagę wszystkie czynności na Twoim koncie - w tym transakcje, płatności, opłaty i kredyty - aby obliczyć Twoją opłatę finansową, która jest następnie dodawana do Twojego salda i przenoszona do następnego cyklu rozliczeniowego.

Opłaty finansowe będą pobierane w każdym przypadku:

  • Transakcja nie jest dokonywana w ramach promocji 0% odsetek.
  • Miałeś saldo na początku cyklu rozliczeniowego.
  • Transakcja nie otrzymuje okresu karencji

Jak duża jest opłata finansowa?

Opłaty finansowe są obliczane w każdym cyklu rozliczeniowym na podstawie aktualnej stawki podstawowej (która w 2020 roku wynosi 3,25%, stawka ta może się zmieniać), oprocentowania karty kredytowej oraz salda karty kredytowej. Twoja potencjalna opłata finansowa będzie się zmieniać w każdym miesiącu.2

Wierzyciele mają różne metody ustalania opłat finansowych w oparciu o to, jak obliczają twoje saldo. Emitenci kart kredytowych mogą obliczyć opłaty finansowe w oparciu o dzienne saldo, średnie saldo dzienne, saldo na początku lub na końcu miesiąca, lub saldo po dokonaniu płatności. Obecnie wydawcy kart kredytowych nie mogą pobierać nowych opłat finansowych od salda, które zostało spłacone w poprzednim cyklu rozliczeniowym.

Umowa karty kredytowej może również zawierać minimalną opłatę finansową, która jest stosowana w każdym przypadku, gdy saldo jest obciążone opłatą. Na przykład, warunki Twojej karty kredytowej mogą zawierać minimalną opłatę finansową w wysokości $1.00. Jeśli obliczona przez Ciebie opłata finansowa dla danego cyklu rozliczeniowego wynosi tylko 65 centów, zostaniesz obciążony opłatą finansową w wysokości $1.00 za ten miesiąc.

Gdzie znaleźć opłatę finansową

Opłaty finansowe mogą być wyszczególnione w kilku miejscach na miesięcznym zestawieniu rachunkowym karty kredytowej. Na pierwszej stronie zestawienia rachunkowego, zobaczysz podsumowanie swojego salda, płatności, kredytów, zakupów i wszelkich opłat finansowych, które mogą być również nazywane "opłatami odsetkowymi".

W zestawieniu transakcji dokonanych na Twoim koncie w trakcie cyklu rozliczeniowego, zobaczysz pozycję dotyczącą opłaty finansowej oraz datę oszacowania opłaty finansowej.

W osobnej sekcji, która dzieli opłaty odsetkowe, zobaczysz listę opłat finansowych według rodzaju salda, które posiadasz. Na przykład, jeśli masz saldo zakupu i przeniesienie salda, zobaczysz szczegóły opłat finansowych dla każdego z nich. Jest to spowodowane tym, że te salda często mają różne stopy procentowe i okresy karencji.

Jak spłacić opłatę finansową

Dokonanie minimalnej płatności kartą kredytową (ta zazwyczaj wydrukowana na pierwszej stronie zestawienia rachunkowego karty kredytowej), zazwyczaj wystarcza na pokrycie kosztów finansowych oraz niewielkiego procentu salda. Jednakże, jeśli płacisz tylko minimalną płatność, twoje saldo będzie się kurczyć tylko o niewielką kwotę każdego miesiąca, ponieważ tak duża część płatności idzie na spłatę odsetek. Musisz znacznie zwiększyć minimalną płatność, jeśli chcesz szybciej spłacić swoje saldo.

Jeśli z jakiegoś powodu twoja minimalna płatność jest mniejsza niż twoja opłata finansowa, zapłacenie minimum spowoduje większe, nie mniejsze, saldo.

Obniżenie opłat finansowych

Ponieważ opłaty finansowe są oparte na stopie procentowej i salda karty kredytowej, będziesz płacić wyższe opłaty finansowe, jak te kwoty rosną.

Możesz zmniejszyć kwotę odsetek, które płacisz, zmniejszając swoje saldo, żądając niższej stopy procentowej lub przenosząc swoje saldo na kartę kredytową z niższą stopą procentową.