Środa, 24 kwietnia 2024

Najlepsze Studenckie Firmy Pożyczkowe

15 marca 2020

Śledzenie zadłużenia studenckiego może być dużym obciążeniem finansowym. Musisz mieć do czynienia z różnymi osobami obsługującymi kredyty, salda, stopy procentowe i płatności. Podczas gdy konsolidacja kredytów studenckich może być skutecznym narzędziem upraszczającym zadłużenie studenckie i ułatwiającym zarządzanie, prywatne refinansowanie kredytów studenckich może również pomóc w zaoszczędzeniu pieniędzy. Aby pomóc Ci zrozumieć, kiedy refinansowanie może być właściwym posunięciem, przejrzeliśmy dziesiątki firm zajmujących się refinansowaniem kredytów studenckich, aby znaleźć najlepsze z niskimi stopami procentowymi, zabezpieczeniami kredytobiorców, ważnymi funkcjami i innymi. Oto nasze najlepsze wybory, aby rozpocząć poszukiwania najlepszych firm oferujących refinansowanie kredytów studenckich w 2020 roku.

Najlepsze Studenckie Firmy Refinansowania Pożyczek 2020

  • CommonBond: Najlepsza suma całkowita
  • Pierwsze: Runner-Up
  • Bank Obywateli: Best With No Degree
  • SoFi: Best for Graduate Students
  • PenFed Credit Union: Best for Parents and Co-Signers
  • Splash Financial: Best for Married Couples
  • Odkryj: Best for Borrower Protections
  • College Ave: Best for Flexible Repayment Options

CommonBond: Najlepszy wynik ogólny

CommonBond oferuje jedne z najniższych stóp procentowych dla kredytów refinansowych, które wahają się od 10.000$ do 500.000$. Oferuje zmienne oprocentowanie od 1,76% do 5,84% APR i stałe od 3,12% do 6,15% APR. CommonBond oferuje również opcję "hybrydowego oprocentowania", która oferuje zmienne oprocentowanie przez pierwsze pięć lat, a następnie stałe oprocentowanie przez pozostałe pięć lat. Stawki hybrydowe wahają się od 4,34 % do 6,25 % APR. Wszystkie stawki odzwierciedlają to, do czego można się potencjalnie zakwalifikować po zapisaniu się do autopay i otrzymaniu zniżki w wysokości 0,25%.

Okres wyrozumiałości obligacji CommonBond do 24 miesięcy jest najdłuższym potencjalnym okresem wyrozumiałości spośród wszystkich badanych przez nas kredytodawców. Umożliwia on również współsygnatariuszom, a także daje możliwość zwolnienia ich po dokonaniu 36 płatności na czas.

Możesz nawet refinansować pożyczki studenckie zaciągnięte przez twoich rodziców na pokrycie kosztów studiów i przenieść własność tych pożyczek na siebie. I jest odroczenie okresu karencji obserwowane dla ostatnich absolwentów. Można również wybrać jeden z pięciu okresów kredytowania.

Pierwsze miejsce: Najlepszy ogólny zdobywca drugiego miejsca

Earnest oferuje konkurencyjne oprocentowanie i kilka dobrych cech. Zmienne stopy procentowe wahają się od 3,50% do 8,72% APR, a stałe od 3,75% do 8,77% APR (po zapisaniu się na autopay i otrzymaniu zniżki 0,25%). Spłata kredytów od 5.000$ do 500.000$ jest również dość elastyczna z Earnest. Masz możliwość dokonywania dwutygodniowych lub miesięcznych płatności i dostosowywania okresu kredytowania od pięciu do 20 lat. Ponadto, możesz poprosić o pominięcie spłaty raz na 12 miesięcy, lub ubiegać się o 12 miesięcy wyrozumiałości, jeśli masz trudności finansowe.

Bank Obywatelski: Best With No Degree

Wielu kredytodawców rozważa refinansowanie kredytów studenckich tylko tych, którzy już ukończyli studia - ale nie wszystkich. Citizens Bank jest jednym z kredytodawców, który przyjmuje i rozpatruje wnioski o refinansowanie kredytu studenckiego od kredytobiorców, którzy nie posiadają dyplomu.

Aby kwalifikować się do refinansowania za pośrednictwem Banku Obywatelskiego bez dyplomu, należy dokonać już 12 płatności z tytułu kredytów studenckich. W przypadku trudności finansowych dozwolone jest odroczenie do 12 miesięcy, a jeśli zdecydujesz się wrócić do szkoły, aby ukończyć studia, możesz kwalifikować się do odroczenia w szkole na refinansowany dług studencki. Kwoty pożyczek wahają się od 10,000$ do 500,000$, z terminem spłaty od pięciu do 20 lat.

Zmienne stopy refinansowania kredytów studenckich wahają się od 2,72% do 8,58% APR, a stałe od 3,79% do 8,83% APR (po zapisaniu się na autopay i otrzymaniu rabatu 0,25%).

SoFi: Best for Graduate Students

SoFi to najlepsza opcja dla absolwentów i osób, które niedawno ukończyły studia zawodowe. Ten kredytodawca nie ma oficjalnego limitu na to, ile może refinansować (o ile jest to więcej niż $5,000), co może uczynić go mądrą opcją, jeśli chcesz refinansować duży kredyt studencki.

SoFi oferuje zmienne stawki w przedziale od 3,50% do 6,92% APR oraz stałe stawki od 3,75% do 6,92% APR (po zarejestrowaniu się w systemie autopay i otrzymaniu zniżki 0,25%). Warunki kredytowania wahają się od pięciu do 20 lat.

SoFi posiada opcję refinansowania specjalnie dla studentów szkół medycznych i stomatologicznych, która ustala miesięczne płatności na 100 dolarów podczas pobytu. Zmienne stawki wahają się od 3.75% do 7.16% APR i stałe stawki od 3.75% do 7.16% APR (z autopay).