Sobota, 20 lipca 2024

Jak wybrać najlepsze rachunki bankowe dla swoich potrzeb bankowych?

13 lutego 2020

W większości obszarów miejskich i podmiejskich często na każdym rogu i w każdym centrum handlowym znajduje się bank. Nawet w małych miastach często znajduje się wiele instytucji bankowych.

Tak więc, to może być mylące wiedzieć, gdzie do banku i jak uzyskać jak najwięcej dla swoich pieniędzy, gdy jest tak wiele opcji do wyboru. Oto główne rodzaje instytucji bankowych - i mocne strony każdego rodzaju instytucji - abyś mógł wybrać najlepsze konta bankowe dla swojej konkretnej sytuacji.

Banki komercyjne

Zazwyczaj, gdy wyobrażasz sobie bank w swojej głowie, prawdopodobnie myślisz o banku komercyjnym. Są to banki takie jak PNC, 5-tia Trzecia, i TD Bank. Do tej kategorii zaliczają się również banki społecznościowe, podobnie jak większość banków internetowych.

Banki komercyjne zazwyczaj oferują szeroką gamę produktów, w tym konta czekowe i oszczędnościowe, płyty CD i kredyty hipoteczne. Banki komercyjne mogą się znacznie różnić pod względem struktury opłat i wysokości płaconych odsetek.

Większość dużych regionalnych i krajowych banków, które mają fizyczne lokalizacje, nie może pobić odsetek i niskich opłat w bankach internetowych, ale często oferują więcej wygody w postaci wielu fizycznych oddziałów i markowych bankomatów.

Banki internetowe

Banki internetowe są stosunkowo nowym zjawiskiem. Należą one do kategorii banków komercyjnych, ale nie mają fizycznej lokalizacji.

Wiele osób postrzega banki internetowe jako najlepsze konta bankowe, ponieważ zazwyczaj zapewniają one drastycznie wyższe oprocentowanie oszczędności, rachunków czekowych, rynków pieniężnych i płyt CD.

Niektóre z najpopularniejszych banków internetowych to American Express National Bank, E*Trade Bank i Capital One 360.

Jednak przy oprocentowaniu oszczędności przekraczającym obecnie dwa procent w najlepszych bankach internetowych, mogą one być dobrym rozwiązaniem.

Banki wspólnotowe

Banki wspólnotowe działają również pod parasolem banków komercyjnych, ale zazwyczaj koncentrują się bardziej lokalnie w społecznościach, którym służą.

Ogólnie rzecz biorąc, banki społecznościowe są konkurencyjne w stosunku do krajowych banków ceglanych i zaprawowych pod względem stóp procentowych i opłat, ale nie są tak konkurencyjne jak banki internetowe.

Banki wspólnotowe są najlepszymi kontami bankowymi dla osób, które chcą wspierać swoją lokalną społeczność i chcą, aby personel bankowy poświęcił czas na poznanie ich. Często nie mają one tak rozbudowanych sieci bankomatów jak banki krajowe czy banki działające tylko w Internecie.

Oszczędności

Oszczędności zazwyczaj koncentrują się głównie na kredytach hipotecznych i kontach oszczędnościowych, chociaż nie są one do nich ograniczone. Oszczędności są mniej powszechne niż w przypadku innych rodzajów instytucji bankowych. Do tej kategorii zaliczają się kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kasy oszczędnościowe i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Oszczędności to najlepsze rachunki bankowe dla osób, które chcą mieć lokalne doświadczenie i nie potrzebują szerokiego wachlarza usług bankowych.

Oszczędności i kredyty

Oszczędności i kredyty są bardzo podobne do tych, jakie oferują banki komercyjne w zakresie świadczonych przez nie usług. Większość oszczędności czasu i pożyczek kładzie duży nacisk na kredyty hipoteczne i oferuje spersonalizowane rozwiązania. Oszczędności i kredyty są często lokalnie posiadane i obsługiwane, a pozostało ich niewiele.

Jeśli podoba Ci się pomysł na bankowość z sąsiadami w społeczności ludzi, którym ufasz, to oszczędności i pożyczki mogą mieć dla Ciebie najlepsze konta bankowe.

Unia Kredytowa

Kasy pożyczkowe oferują takie same usługi jak banki komercyjne, ale zawsze są nienastawione na zysk i założone jako spółdzielnia wśród członków, co oznacza, że często mają niższe opłaty i lepsze stopy procentowe niż duże banki komercyjne.

Zazwyczaj, aby wstąpić do unii kredytowej trzeba być członkiem określonej organizacji, np. wojskowej lub mieszkać w określonych granicach geograficznych.

Niektóre przykłady najlepszych unii kredytowych to Alliant Credit Union, Pentagon Federal Credit Union, Langley Federal Credit Union i Navy Federal Credit Union.

Unie kredytowe to dobry wybór, jeśli nie potrzebujesz krajowej sieci banków i szukasz wyższego niż średnie oprocentowania i niższych niż średnie opłat.

Ostatnie myśli na temat najlepszych sposobów na bank

Znalezienie najlepszego konta bankowego dla Ciebie zależy od tego, czego szukasz w instytucji bankowej. Jeśli chcesz mieć osobisty kontakt, dobrym wyborem są unia kredytowa, oszczędności i pożyczki, oszczędności i banki społeczne. Jeśli szukasz wygody, to duże krajowe banki komercyjne mogą lepiej służyć Twoim potrzebom. A jeśli szukasz najlepszych stóp procentowych, to banki internetowe są trudne do pobicia.