Sobota, 20 lipca 2024

Jak długość Twojej historii kredytowej wpływa na Twój wynik?

5 lutego 2020

Jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowej, wiek jest czymś więcej niż tylko liczbą. Długość historii kredytowej ma bezpośredni wpływ na Twoją ocenę kredytową. Jesteś znacznie lepszym kandydatem na karty kredytowe i pożyczki, gdy masz kredyt przez długi okres czasu i gdy ta długa historia kredytowa jest pozytywna.

Twój raport kredytowy - kompilacja historii kredytowej - musi zawierać co najmniej jedno konto, które było aktywne przez co najmniej sześć miesięcy, aby można było wygenerować punktację kredytową dla Ciebie. W przeciwnym razie, nie ma wystarczającej ilości informacji, aby wygenerować swoją ocenę kredytową.

Co decyduje o długości historii kredytowej?

Przy obliczaniu punktów kredytowych bierze się pod uwagę kilka różnych czynników, aby określić długość Twojej historii kredytowej. Jednym z nich jest wiek Twojego najstarszego konta. Jest on oparty na czasie, jaki upłynął od otwarcia pierwszego konta kredytowego.

Długość okresu, jaki upłynął od otwarcia Twojego najnowszego konta oraz średni wiek wszystkich Twoich kont są również brane pod uwagę przy określaniu długości historii kredytowej. Kilka niedawno otwartych kont może obniżyć średni wiek kredytowy, skrócić długość historii kredytowej i wpłynąć negatywnie na ocenę kredytową.

Twoja ocena kredytowa będzie również spojrzeć na ilość czasu konkretnych kont, które zostały otwarte i czy używasz konta ostatnio. Bycie aktywnym z Twoimi kredytami jest pomocne dla długości Twojej historii kredytowej. Stare konta, które są nieaktywne, mogą nie mieć większego wpływu na Twoją ocenę kredytową.

Długość historii kredytowej ma wpływ na wynik.

FICO i Vantage Score, dwie z najczęściej używanych ocen kredytowych, traktują wiek kredytowy nieco inaczej, ale nadal jest to czynnik krytyczny w obu ocenach kredytowych. Zazwyczaj im dłużej dana osoba ma kredyt, tym wyższa jest jej ocena kredytowa, ponieważ nie ma historii opóźnień w płatnościach i nie ma maksymalnych sald.

Z Twoją oceną FICO, długość Twojej historii kredytowej wynosi 15% Twojej oceny kredytowej. Wynik Vantage Score łączy długość historii kredytowej i rodzaje kredytów w jeden czynnik, który stanowi 30% twojego wyniku.

Młody wiek kredytowy nie oznacza, że nie możesz uzyskać dobrego wyniku kredytowego. Historia płatności i poziom zadłużenia mają większy wpływ na swój wynik kredytowy niż długość historii kredytowej. Jeśli jesteś odpowiedzialny za płatności kartą kredytową i utrzymać swój dług na rozsądnym poziomie, można osiągnąć wysoki wynik kredytowy. Nie powinieneś oczekiwać 800 punktów kredytowych w ciągu pierwszych kilku miesięcy od ustalenia Twojego kredytu, ale możesz osiągnąć wystarczająco wysoką ocenę kredytową, aby zakwalifikować się do większości kart kredytowych i pożyczek.

Wiek kredytowy vs. rzeczywisty wiek

Chociaż rzeczywisty wiek nie jest czynnikiem wpływającym na ocenę punktową, istnieje pewna korelacja między oceną punktową a wiekiem chronologicznym. Młodsi Amerykanie mają zazwyczaj niższą ocenę zdolności kredytowej. Wynika to częściowo z trudności w ustaleniu oceny zdolności kredytowej za pierwszym razem, zwłaszcza w przypadku konsumentów w wieku 18-21 lat. Krótszy wiek kredytowy może również przyczynić się do niższych wyników punktowych wśród młodych dorosłych. Po prostu nie mają oni wystarczająco dużo czasu na ustalenie znaczącej długości historii kredytowej.

Dane Credit Credit Karma pokazują, jak punktacja kredytowa może się poprawiać wraz z wiekiem:

  • 18-24: 630.23
  • 25-34: 628:46
  • 35-44: 629.63
  • 45-54: 646.53
  • 55+: 696.57

Inne czynniki oceny kredytowej

Pracując nad ustaleniem solidnej długości historii kredytowej, nie zapominaj o innych czynnikach, które mają wpływ na Twoją ocenę kredytową. Zarówno rodzaje kredytów, które masz i liczba ostatnich wniosków są 10% swojej oceny kredytowej każdego.

Aby zachować swój wiek kredytowy, uważaj na zamykanie starych kont, zwłaszcza najstarszego konta kredytowego. Konto nie spadnie z Twojego raportu kredytowego natychmiast po zamknięciu - może to potrwać od 7 do 10 lat w zależności od statusu konta - zamknięte konto będzie miało coraz mniejszy wpływ na Twoją ocenę kredytową, im dłużej będzie nieaktywne.

Jeśli jesteś kuszony do zamknięcia konta, ponieważ zawiera ono negatywną historię kredytową, daj mu czas. Negatywne informacje związane z kontem spadną z Twojego raportu kredytowego po siedmiu latach. Samo konto - i związany z nim wiek kredytowy - pozostaną na Twoim raporcie kredytowym. Jeśli możesz uchronić swoje starsze konto przed poważniejszymi przestępstwami, np. odpłatnością, generalnie lepiej jest pozostawić je otwarte.

Jeśli nie korzystałeś z kredytu od kilku lat, możliwe jest, że wszystkie Twoje poprzednie konta postarzały się poza Twoim raportem kredytowym. Nieaktywne konta są często zamykane przez firmę obsługującą karty kredytowe po pewnym czasie. Bez żadnych kont w raporcie kredytowym, nie będziesz miał wystarczająco dużo informacji, aby uzyskać ocenę kredytową. Uczynienie z autoryzowanego użytkownika konta z długą i zdrową historią kredytową jest strategią, którą początkujący użytkownicy mogą wykorzystać do zwiększenia swojej oceny kredytowej.