Środa, 24 kwietnia 2024

Wszystko, co musisz wiedzieć o kredycie

3 marca 2020

  • Ważne jest, aby monitorować swój raport kredytowy co roku, przed dokonaniem jakichkolwiek większych zakupów lub zmian w życiu, lub jeśli uważasz, że Twoje informacje zostały naruszone przez naruszenie bezpieczeństwa.
  • Fair Credit Reporting Act oraz Fair and Accurate Credit Transactions Act to przepisy federalne wprowadzone w celu zagwarantowania konsumentom pewnych praw i ochrony w zakresie kredytu.

O ile kredyt może wydawać się skomplikowany i trudny, o tyle w przypadku mądrego obchodzenia się z nim jest on po prostu narzędziem, które można wykorzystać do osiągnięcia swoich celów. Może on oferować wygodę, pewną ochronę konsumenta, możliwość zakupu domu lub edukacji, a nawet może mieć pewne korzyści. Może być jednak kosztowne i wielu konsumentów zmaga się z nadmiernym zadłużeniem z powodu złego zarządzania kredytem lub kryzysu finansowego.

W niniejszym Przewodniku "Zacznij tutaj" omówimy podstawy udzielania kredytów, w tym różne ich rodzaje, wspólną terminologię, sposób ustalania wysokości kredytu, Twoje prawa jako konsumenta oraz sposób, w jaki działa Twoja historia kredytowa i ocena kredytowa.

Rodzaje kredytów

Kredyt dzieli się na cztery główne kategorie: zamknięty i otwarty oraz zabezpieczony i niezabezpieczony.

Dług zamknięty obejmuje kredyty osobiste, studenckie, większość kredytów hipotecznych i samochodowych. Pożyczasz określoną sumę pieniędzy i dokonujesz regularnych, stałych miesięcznych płatności w uzgodnionym okresie czasu, aby ją spłacić.

Dług otwarty jest również znany jako kredyt odnawialny, podobnie jak karty kredytowe i linie kredytowe. Możesz uzyskać dostęp do pieniędzy do woli i spłacić je na podstawie tego, co pożyczyłeś.

Zadłużenie niezabezpieczone jest przyznawane na podstawie obietnicy jego spłaty. Wierzyciele zazwyczaj biorą pod uwagę "4 C" kredytu konsumenckiego przy ustalaniu, czy udzielić kredytu, ile i według jakiej stawki. Należą do nich kredyt (Twoja historia płatności), zdolność (Twoja zdolność do spłaty w oparciu o Twoje dochody i inne długi), charakter (subiektywna miara Twojej zdolności i chęci do spłaty długu) oraz zabezpieczenie (aktywa, które kredytodawca może posiadać, jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu).

Dług zabezpieczony to pożyczka zaciągnięta na aktywach, takich jak samochód lub dom, jako zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zabezpiecza kredyt; jeśli go nie spłacisz, wierzyciel może przejąć aktywa. Ponieważ ryzyko dla wierzyciela jest mniejsze, większość zabezpieczonych pożyczek ma lepsze oprocentowanie niż pożyczki niezabezpieczone.

Wspólne warunki kredytowe

  • Roczna stopa procentowa (APR) to roczna stopa procentowa, która może być stała lub zmienna, naliczana od niespłaconego salda zadłużenia. Inna APR może być naliczana dla różnych transakcji. Na przykład, w przypadku kart kredytowych, APR dla zaliczek gotówkowych jest zazwyczaj wyższa niż APR dla zakupów.
  • Limit kredytowy to maksymalna kwota, jaką można pożyczyć na danym koncie. Znając swój limit kredytowy możesz uniknąć opłat za przekroczenie limitu.
  • Opłaty za przekroczenie limitu kredytowego pobierane są przez wierzyciela, jeżeli zadłużenie rewolwingowe przekracza limit kredytowy. Podczas gdy wystawcy kart kredytowych mogą nie zezwolić na zakupy powyżej limitu bez wyraźnej zgody, opóźnienia w płatnościach i nieterminowe płatności mogą spowodować przekroczenie limitu.
  • Opłaty za spóźnienia są pobierane, jeśli kredyt lub płatność kartą kredytową nie zostanie otrzymana w terminie płatności.
  • Okres karencji to okres czasu, w którym odsetki są naliczane od nowych zakupów - zazwyczaj 21-30 dni od ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego. (Zwykle nie ma okresu karencji dla zaliczek gotówkowych).
  • Za przywilej korzystania z karty kredytowej pobierane są opłaty roczne. Zazwyczaj wynosi ona od $35 do $100. Jeśli masz dobry kredyt, prawdopodobnie możesz przejść na kartę, która nie pobiera tej opłaty.
  • Konta wspólne to konta, które dzielisz z inną osobą, zazwyczaj współmałżonkiem, w przeciwieństwie do kont indywidualnych. Kredyty wspólne przyznawane są na podstawie twoich informacji kredytowych i finansowych. Obydwoje jesteście odpowiedzialni za jego zapłatę, a konto zostanie odzwierciedlone w obu raportach kredytowych.
  • Autoryzowany użytkownik to osoba, która została zatwierdzona przez kredytodawcę do korzystania z konta, ale nie jest odpowiedzialna za jego opłacenie.

Ustanowienie (lub ponowne ustanowienie) kredytu

Jeśli w przeszłości miałeś problemy z kredytem lub w ogóle go nie masz, może być bardzo trudno zacząć od założenia lub przywrócenia kredytu. Najprostszym sposobem jest nabycie karty kredytowej o niskim stanie konta, korzystanie z niej i dokonywanie płatności co miesiąc na czas. Zasadniczo istnieją trzy sposoby, na jakie konsumenci mogą zdecydować się na ustanowienie lub przywrócenie kredytu.

Jedną z opcji jest uzyskanie zabezpieczonej karty kredytowej. Są one zabezpieczone przez konto oszczędnościowe z saldem równym linii kredytowej. Twój bank lub unia kredytowa prawdopodobnie oferuje ten rodzaj konta jako narzędzie budowania kredytu.

Inną możliwością jest uzyskanie detalicznej karty kredytowej. Są one przeznaczone specjalnie do użytku w konkretnym sklepie detalicznym i mogą być łatwiejsze do zatwierdzenia niż karty kredytowe ogólnego przeznaczenia, takie jak VISA lub MasterCard. Często oprocentowanie i opłaty są dość wysokie na tych kartach, więc najlepszym sposobem na ich wykorzystanie jest comiesięczna pełna spłata salda jako narzędzie do budowania (lub odbudowy) historii kredytowej.

Wreszcie, niektórzy konsumenci decydują się na otrzymanie współsygnatariusza. Są to osoby o ugruntowanej historii kredytowej, które zobowiązują się wziąć na siebie odpowiedzialność za spłatę zadłużenia w przypadku jego utraty.